წევრობა

უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაცია (IAUP)

უნივერსიტეტთა საერთაშორისო ასოციაცია (IAU)

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში (AmCham)

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაცია (CEEMAN)

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო ადმინისტრირების სკოლათა გაერთიანება (NISPAcee)

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

ბიზნესისა და ეკონომიკის სკოლების საერთაშორისო საზოგადოება (NIBES)

გლობალური მეწარმეობის მონიტორი (GEM)

ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია (ELFA)

ევროპის საჯარო სამართლის საერთაშორისო ორგანიზაცია (EPLO)

ახალგაზრდები მედიისათვის (Youth4Media)

ასოციაცია "Guide"

გაერთიანებული ერების აკადემიური გავლენა