აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები

15
სექ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CES-ში
კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის განათლების სკოლაში (CES) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 15 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:
30
აგვ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CSB
კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:
20
სექ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CSE

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (CSE) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 20 სექტემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

01
სექ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CES-ში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის განათლების სკოლაში (CES) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 1 სექტემბერს  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით განათლების ფსიქოლოგიის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირი

30
ივლ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CSG-ში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში (CSG) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2021 წლის 30 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით, საჯარო მმართველობა და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

20
ივლ
აკადემიური კონკურსის შედეგები CMS-ში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში (CMS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 20 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით ჯანდაცვის მენეჯმენტის  მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირი:

31
მაი
აკადემიური კონკურსის შედეგები ტექნოლოგიების სკოლაში

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში (CST) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 31 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით ტექნოლოგიების მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩა შემდეგი პირები

31
მაი
აკადემიური კონკურსის შედეგები სამართლის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 31 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით სამართლის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები

28
ივლ
აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლაში (CMS) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 28 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

27
ივლ
აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში

კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (CSE) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 23 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით ეკონომიკის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები: