ასისტენტ პროფესორები

ლევან წიქარიშვილი

მარიამ ციბაძე

თამარ ჭელიძე

მარიამ ხარაიშვილი

ოთარ აბესაძე