კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

თამარ შენგელია
სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)
ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ნანა ინასარიძე

სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (361)

ელ.ფოსტა: ninasaridze@cu.edu.ge

ოთახი: C24

თინიკო გიოშვილი

სამსახურის უფროსის ასისტენტი 

ელ.ფოსტა: tgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: C24