პროგრამული უზრუნველყოფისა და განვითარების სამსახური

ქეთევან დათუკიშვილი
სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (449)

ელ.ფოსტა: kdatukishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D36

ანზორ ქევხიშვილი

პროგრამისტი

(+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა akevkhishvili@cu.edu.ge

 

გიორგი ბოსტოღანაშვილი

პროგრამისტი

(+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: gbostoganashvili@cu.edu.ge