სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სამსახური

ანა ჩალაძე

სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (407)

ელ.ფოსტა: achaladze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

თეკლე ჩხეიძე

სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (414)

ელ.ფოსტა: tchkheidze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

ვიკა ბაღათურია

სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: vbaghaturia@cu.edu.ge

ოთახი: D1

გვანცა ზარიძე

სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: gzaridze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

ნინო დათუშვილი

სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ელ.ფოსტა: ndatuashvili@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ოთახი: D1