სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახური

 

მერი ხვიჩია

სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

მარიამ ბარამიძე

სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (407)

ელ.ფოსტა: mabaramidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D1

 

გიორგი მაისურაძე

სამსახურის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (472)

ელ.ფოსტა: gmaisuradze@cu.edu.ge 

ოთახი: D1