სტუდენტური ღონისძიებებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური

ანა ჩალაძე

სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (407)

ელ.ფოსტა: achaladze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

გიორგი კოტრიკაძე

სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: gkotrikadze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

ქეთა სიორიძე

სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: ksioridze@cu.edu.ge 

ოთახი: D1