საერთაშორისო აკრედიტაციის სამსახური

 

ირმა გრძელიძე

სამსახურის ხელმძღვანელი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (243)

ელ.ფოსტა: igrdzelidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D3

 

მარიამ ოშხერელი 

სამსახურის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: moshkhereli@cu.edu.ge 

ოთახი: D3