საერთაშორისო აკრედიტაციის სამსახური

 

ირმა გრძელიძე

 

სამსახურის ხელმძღვანელი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (243)

ელ.ფოსტა: igrdzelidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D 3