შესყიდვების და აქტივების მართვის სამსახური

მარიკა გაბროშვილი

შესყიდვების და აქტივების მართვის სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (477)

ელ.ფოსტა: mgabroshvili@cu.edu.ge 

ოთახი: D29