არქიტექტურის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი (არქიტექტურის სტუდია)

ლუკა ქობალია

ცენტრის ხელმძღვანელი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (437)

ელ.ფოსტა: lkobalia@cu.edu.ge 

ოთახი: D6

 

თამარ სიმონია

ცენტრის დიზაინერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (437)

ელ.ფოსტა: tamarsimonia@cu.edu.ge 

ოთახი: D6