უცხო ენების ცენტრი

ხათუნა ბასილაშვილი 

ცენტრის დირექტორი

ელ.ფოსტა: kbasilashvili@cu.edu.ge

 

ეკატერინე ბექიშვილი

ცენტრის დირექტორის ასისტენტი

ელ.ფოსტა: ebekishvili@cu.edu.ge

 

ამალია მხითარიანი

ესპანური ენის კათედრის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა: amkhitariani@cu.edu.ge

 

მზია გოგიაშვილი

თურქული ენის კათედრის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა: mgogiashvili@cu.edu.ge

  

 

მარინე ლოსაბერიძე

ფრანგული ენის კათედრის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა:mlosaberidze@cu.edu.ge