ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრი

 

გიორგი ბურდული

ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრის ხელმძღვანელი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (418)

ელ.ფოსტა: gburduli@cu.edu.ge 

ოთახი:D32

 

ირაკლი სვანიძე

ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (418)
ელ.ფოსტა: isvanidze@cu.edu.ge

ოთახი: D32

 

ანა დოლიძე

ცენტრის ხელმძღვანელის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (418)

ელ.ფოსტა: andolidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D32