სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების ცენტრი

ნია ვახტანგაძე

სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (474) 

ელ. ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ოთახი: D28

 

მარიამ ხანოიანი

სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების მენეჯერი 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (466)

მობ: 577 301 262

ელ.ფოსტა: mkhanoiani@cu.edu.ge

ოთახი: A2

 

ლიკა სარქისოვი

სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (466)

მობ: 577 301 531 

ელ.ფოსტა: lsarkisovi@cu.edu.ge

ოთახი: A2