სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების ცენტრი

ნია ვახტანგაძე
სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (474) 

ელ. ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ოთახი: D29

 

ანა ბაძაღუა

სტუდენტთა ფინანსური მომსახურების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (466)

ელ.ფოსტა:  abadzaghua@cu.edu.ge 

ოთახი: D28