ტრენინგ ცენტრი

 

მაია მუშკუდიანი
ტრენინგ ცენტრის გაყიდვების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 2 37 77 77 (434)

მობ.: 599 19 59 56
ელ.ფოსტა: mmushkudiani@cu.edu.ge

 

თამარ გოგალაძე
ტრენინგ ცენტრის ადმინისტრაციული მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (433)

მობ.: 555 50 33 50
ელ.ფოსტა: tgogaladze@cu.edu.ge

ოთახი: D 35