პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)

ოთახი: C24

ქეთი შენგელია

დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: ketishengelia@cu.edu.ge 

ოთახი: C 24 

 

მაია ბოლოთაევი
დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (390)

ელ.ფოსტა: mbolataeva@cu.edu.ge 
ოთახი: C24

თამარ ჭურაძე
დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (361)
ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge
ოთახი: C24

თინიკო გიოშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (370)

ელ.ფოსტა: tgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: C24

 

ზაბახიძე ანი-მარია

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (350)

ელ.ფოსტა: azambakhidze@cu.edu.ge 

ოთახი: C24