პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)

ოთახი: C24

ქეთი შენგელია

დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (362)

მობ: 595 081 417

ელ.ფოსტა: ketishengelia@cu.edu.ge 

ოთახი: C 24 

 

მაია ბოლათაევი
დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (390)

ელ.ფოსტა: mbolataeva@cu.edu.ge 
ოთახი: C24

თამარ თელია
დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (361)
ელ.ფოსტა: ttelia@cu.edu.ge
ოთახი: C24

თინიკო გიოშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (370)

ელ.ფოსტა: tgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: C24

 

ნინა პირტახია

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (350)

ელ.ფოსტა: ninapirtakhia@cu.edu.ge 

ოთახი: C24