ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დიანა მჭედლიშვილი

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (410)

ელ.ფოსტა: dimtchedlishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 27

ნათია ქორქაშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (409)

ელ.ფოსტა: nkorkashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D27

თამარ ტაბატაძე

დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (226)
ელ.ფოსტა: ttabatadze@cu.edu.ge
ოთახი: D27