ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დიანა მჭედლიშვილი

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (410)

ელ.ფოსტა: dimtchedlishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 27

ხატია წიკლაური 

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (408)

ელ.ფოსტა: khtsiklauri@cu.edu.ge

ოთახი.: D27

ლელა გოგორიშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (409)

ელ.ფოსტა: Lgogorishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D27