ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დიანა მჭედლიშვილი

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (410)

ელ.ფოსტა: dimtchedlishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 27

რუსუდან გოგიტიძე

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (408)

ელ.ფოსტა: rgogitidze@cu.edu.ge

ოთახი.: D27

ნათია ქორქაშვილი

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (409)

ელ.ფოსტა: nkorkashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D27