ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დიანა მჭედლიშვილი

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (410)

ელ.ფოსტა: dmtchedlishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 27

 

ნათია ქორქაშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (409)

ელ.ფოსტა: nkorkashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D27

 

ლუიზა პაპალაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების  მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (226)

ელ.ფოსტა: lpapalashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D27

 

ჟანა პეტრიაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების  მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (417)

ელ.ფოსტა: zhanapetriashvili@cu.edu.ge 

ოთახდი: D27