პროექტების მართვის დეპარტამენტი

აკაკი კაპანაძე

პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (244)

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

ოთახი: D4

 

დალი კორძაია

პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (236)

ელ.ფოსტა: dkordzaia@cu.edu.ge 

ოთახი: D4

 

კასირიე ფრედ კატონგორე

პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ:(+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: fkasirye@cu.edu.ge 

ოთახი: D2