სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

ირმა გრძელიძე

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (243)

ელ.ფოსტა: igrdzelidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D 3

 

არჩილ ბორჯაძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77  (242)

ელ.ფოსტა: aborjadze@cu.edu.ge 

ოთახი: D 25

 

ეკატერინე ოშხერელი

კვლევისა და მონაცემთა ანალიზის სამსახურის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (457)

ელ.ფოსტა: eoshkhereli@cu.edu.ge 

ოთახი: D 3