ვიცე-პრეზიდენტები

ხატია გოგლიძე
ვიცე-პრეზიდენტი მონიტორინგის და ადმინისტრაციულ დარგში

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (210)
ელ.ფოსტა: khgoglidze@cu.edu.ge
ოთახი: B2
ნუგზარ სხირტლაძე
ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში
  
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (220)
ელ.ფოსტა: nskhirtladze@cu.edu.ge
ოთახი: B2
ბორის (ბუბა) ლეჟავა
ვიცე-პრეზიდენტი კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების დარგში
 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (300)
ელ.ფოსტა: blezhava@cu.edu.ge
ოთახი: B2
გურამ ლეჟავა
ვიცე-პრეზიდენტი მატერიალური რესურსების დარგში

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (255)
ელ.ფოსტა: glezhava@cu.edu.ge
ოთახი: B2
 

ირენა მელუა

ვიცე-პრეზიდენტი ინტერნაციონალიზაციის დარგში

 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

ოთახი: B7

მარიკა ნიკოლაიშვილი
ვიცე-პრეზიდენტი ფინანსურ დარგში/ფინანსური დირექტორი
  
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (211)
ელ.ფოსტა: mnikolaishvili@cu.edu.ge
ოთახი: B2