კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები „Financial, Intelligence Group ltd“–ის დირექტორს შეხვდნენ