თბილისის 126 საჯარო სკოლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში