სამართლის სკოლის სტუდენტები ნოტარიუსთა პალატაში სამთვიან კურსს გაივლიან