”ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის” სტიპენდია კავკასიის ბიზნესის სკოლის წარმატებული სტუდენტებისთვის