კავკასიის სამართლის სკოლაში მერვე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა