კავკასიის უნივერსიტეტს „ვიტსის“ უნივერსიტეტის პროფესორი, ჟილბერტ ხადიაგალა ეწვია