კავკასიის უნივერსიტეტს ცესკოს წარმომადგენელი ეწვია