„საქართველოს ახალგაზრდა ლიდერთა გაერთიანების" ფუძემდებლები CU–ში