შეხვედრა საჯარო მართვის ქართულენოვან სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით