კავკასიის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე საბუთების მიღება დაიწყო