დიკო კოპალეიშვილის წიგნის - „ქალები განაჩენის მოლოდინში“ - პრეზენტაცია