საერთაშორისო კონფერენცია - "Building Resilience in Challenging Environments"