კარლ ცაისის ბიოტექნოლოგიური კომპანიის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან