კომპიუტერული მეცნიერების 3 წლიანი ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამის წარდგენა