ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, დარა აჰმედის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა