შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან