საზაფხულო სკოლა „ევროკავშირი: მიმდინარე საკითხები და პოლიტიკა“