კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის