ესეების კონკურსი ისტორიის პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის