კავკასიის სამართლის სკოლის ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის