კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის ადმინისტრაციის შეხვედრა დამსაქმებლებთან