კავკასიის მედიის სკოლის ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის