ერთობლივმა 3 წლიანმა კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო