კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის