კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლა მონაწილეობდა ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტში EDUPART