კონფერენცია თემაზე - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობა