განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტთა ყოველწლიური კონფერენცია