კომპანია ,,EY'' - ის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან