პირველი საერთაშორისო შეხვედრა კვლევის ეთიკის პროექტის ფარგლებში