ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის, ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი