კავკასიის უნივერსიტეტი საგრანტო პროექტის - „სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ“ - გამარჯვებულია (CIF)