სკოლა „აიბი მთიების“ მოსწავლეებისთვის ინგლისური ენის იმიტირებული გამოცდა ჩატარდა